e-mail: fdz.animalia@wp.pl 

Aktualności

Poprzednia [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] Następna

Najnowsze informacje w sprawie przytuliska dla psów w Buku - walczymy dalej

akcja

14-06-2016

W dniu dzisiejszym, tj. 14.06.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Rady Miasta i Gminy Buk. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Animalia oraz przyjaciele Bukowskiego przytuliska. W sumie było nas 13 osób. Bardzo dziękujemy za przybycie i wsparcie.

Podczas posiedzenia Radni przyjęli wnioski Radnego Tomasza Giełdy, dotyczące

-zobligowania Burmistrza Miasta i Gminy Buk do wstrzymania rozmów z międzygminnym schroniskiem dla psów w Posadówku, oraz w ogólnym zarysie wyrażenia zgody na prowadzenie rozmów przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk z Fundacja dla Zwierząt Animalia w zakresie projektu budowy schroniska dla zwierząt w Buku a także ujęcie na posiedzeniu Komisji w dniu 23 sierpnia zagadnienia budowy schroniska.

Z wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. Tomasza Plewy wynikało jednak, że na sierpniowym posiedzeniu oczekiwania Państwa Radnych dotyczą konkretów – Fundacja ma przekonać Radnych, że wariant schroniska w Buku jest lepszy od przekazania opieki nad bezdomnymi zwierzętami schronisku międzygminnemu czy tez utworzenie w Buku „Przechowalni” dla jednego ze schronisk. Wyraziliśmy jednak przekonanie, że Fundacja nie ma możliwości wydatkować środków finansowych na projekt nowego schroniska oraz jego kosztorys, nie mając przysłowiowego „zielonego światła” na rozpoczęcie konkretnych prac i akceptacji Rady na utworzenie w Buku małego gminnego schroniska dla zwierząt.

Wobec tego sprawa nadal otwarta. Obecnie prezes zarządu Fundacji zgodnie z przyjętym wnioskiem spotka się z Burmistrzem Gminy Buk w celu omówienia propozycji budowy schroniska oraz ewentualnych partycypacji w kosztach.

Mamy więc już prośbę – apel. Z pewnością będziemy poszukiwali kogoś, kto pomoże nam zaprojektować to małe schronisko a przede wszystkim pomoże sporządzić wstępny kosztorys prac, które będą konieczne. Postaramy się w najbliższym czasie zebrać wszystkie informacje jakie warunki musimy spełnić, co jest nam potrzebne.

Będziemy z pewnością prosili w którymś momencie o wsparcie – choćby drobnym groszem – naszych działań oraz może pomocą w uzyskaniu w formie darowizny lub po cenach preferencyjnych materiałów budowlanych które będą niezbędne do przebudowy schroniska. Może uda się zebrać grupę chętnych do prac – konkretnych już, aby koszty tej inwestycji były jak najniższe.

Nadal wierzymy w sukces, w to, że bukowskie schronisko powstanie, dzięki Wam wszystkim. Wierze tez nadal w zrozumienie i wspieranie naszych działań przez Radnych, na których terenie to schronisko, jako inwestycja na długo – pozostanie.

Czyli podsumowując – na początek: POSZUKUJEMY POMOC W SPRAWIE ZEBRANIA WARUNKÓW NIEZBEDNYCH DLA UTWORZENIA TYPOWEGO SCHRONISKA, PROJEKTU TAKIEGO MAŁEGO SCHRONISKA ORAZ WSTEPNEGO KOSZTORYSU.

Za przyjazd do Buku w celu oględzin posiadanych warunków i określenia możliwości rozbudowy postaramy się zwrócić poniesione koszty.

Przed nami kolejne wyzwanie – tu także liczymy na Wasze wsparcie! My już zaczynamy działać.

Nadal bardzo prosimy o maile i pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Buk oraz do Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk – z poparciem dla naszych działań i apelem o pozostawienie przytuliska w Buku – oczywiście po jego przebudowie aby spełniało wymagania dla schroniska dla psów. To bardzo ważne, aby nadal nie pozostawiać sprawy swemu losowi.

„Do serca przytul psa …”-Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna, Poznań 15.06.2016 r.

akcja fifa f f f

12-06-2016

W dniu 15.06.2016 odbyła się kolejna edycja Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja miała miejsce w Auli na WNPiD UAM, początek godz. 9.00, przewidywane zakończenie godz. 15. 00 .

Konferencja ta była nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy, ale również dobrą zabawą. Uczniowie uczestniczący w niej mogli decydować o wygranej w konkursach konferencyjnych, a jednocześnie sami mogli zdobyć nagrodę dla publiczności.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania, a patronat medialny - internetowy portal edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl

Jeden z wykładów przeprowadzony zostanie przez wolontariuszkę Fundacji Animalia – chociaż temat pełen smutku, jednak ważny ogromnie – czyli monodrama - Tęczowy Most.

Program konferencji

9.00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.15 – 9.45 Miniwykład akademicki:

Pies – kto to taki. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski Wydział Biologii

9.45 – 11.30 I część referatowa

A. "Dobry pies" i "zły pies" - czy zwierzę posiada charakter ?

Alicja Sementina I LO Poznań

B. Hugo. Studium przypadku. Emilia Nowak XXIX LO w ZSM Poznań

C. Pamiętniki zwierząt – znaczenie, sens i cel pierwszoosobowej narracji. Aleksandra Bielarz ZS nr 1 Jarocin

D. „Umiera”, „zdycha” czy „odchodzi”? Łucja Elbanowska I LO Poznań

E. Dlaczego paskudna pijawka i kleszcz, a kochany kotek i piesek?

Wiktoria Wielińska ZS nr 1 Jarocin

F. Zwierzęta, które budzą lęk i pomagają.

Kamila Janasik XXIX LO Poznań w ZSM Poznań

G. „Uparty jak osioł” Joanna Radzioch WNPiD

11.30 – 12.00 Przerwa ciasteczkowa połączona z dyskusją

12.00 – 13.30 II część referatowa

H. Nowa etyka – nowy humanizm. Klaudia Strzelińska LO w Strzelnie

I. Urządzić walkę? Anastazja Ragan Wydział Biologii

J. „W piekle zwierzęcego laboratorium i rytualnej rzeźni”

Klaudia Garstka I LO Poznań

K. „Od dziewięciu miesięcy nie jem zwierząt”

Michalina Janiszewska I LO Poznań

L. Roślinożerca. Mięsożerca. Świadomy konsument. Martyna Dominiak WB

M. Człowiek wobec zwierzęcia – komparatystyka wartości i potrzeb.

Eryk Weber WNPiD

N. Gdy władza nie oznacza bezlitosnej eksploatacji, a właściciel to nie tyran,

lecz roztropny opiekun. Adrianna Napieralska ZS nr 1 Jarocin

13.30 – 14.00 Przerwa ciasteczkowa połączona z dyskusją i głosowaniem

14.00 – 14.30 „Za tęczowym mostem” – minidrama.

Agnieszka Galica Fundacja dla Zwierząt Animalia

14.30 Ogłoszenie wyników konkursów konferencyjnych i zakończenie konferencji

Idea konferencji

Tegorocznej, szóstej z kolei, konferencji z cyklu „Młodzi o ekologii” przyświecać będzie myśl znakomitego filozofa i teologa Alberta Schweitzera: „Jestem życiem, które pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć”. Jest to bez wątpienia myśl etyczna łącząca w całość wszelką bioróżnorodność. Wskazująca na wolę życia istoty, która mówi i istoty, która pozostaje niema. Jest to wreszcie myśl, która dziś odczytana poprzez pryzmat rozwijających się badań biologicznych, szczególnie zaś etologii, socjobiologii czy genetyki pozwala na rewizję filozoficzno-etycznego poglądu na temat zwierząt. Dziś mimo wielu toczonych sporów na temat praw zwierząt, dyskusji wokół relacji człowiek-zwierzę, odchodzi się zdecydowanie od kartezjańskiego obrazu zwierząt - bezrozumnych i bezdusznych automatów. Zrywa się z ich przedmiotowym traktowaniem. Na gruncie rozważań moralnych zwierzę jako istota doznająca uczuć, wrażliwa na cierpienie zyskuje status podmiotowy. Duże znaczenie odegrała tu doktryna utylitaryzmu. Jej główny przedstawiciel Jeremy Bentham głosił, iż „należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć”. Inny etyk Peter Singer, propagujący ideę wyzwolenia zwierząt, rozwija tę myśl twierdząc, że „ból jest bólem i przynależność do różnych gatunków nie zmienia faktu jego odczuwania”. W znacznie wcześniejszej myśli Darwina, rozwijanej w tym duchu, czytamy, że rozwój kultury moralnej człowieka jest swoistą historią współczucia, które osiąga swój szczyt w objęciu współczuciem również zwierząt. Te i inne wyrażane myśli wprowadzać będą nas w dyskusję, często bardzo zróżnicowaną, na temat postawy jaką ludzie winni prezentować i prezentują w stosunku do zwierząt. Praktyka pokazuje, że człowiek nie przestał funkcjonować z pozycji siły i myślenia, które określa się jako postawa szowinizmu gatunkowego (ang. speciesism czy pol. gatunksizm), postawy antropocentrycznego błędu perspektywy patrzenia . Dlatego ciągle wskazuje się na potrzebę podejmowania dyskusji o wpływie postrzegania zwierząt na sposób ich traktowania. Musimy uświadomić sobie, że mamy jeszcze ciągle do czynienia z poglądami, które nacechowane są absolutną ignorancją, a zwierzę jest w konsekwencji traktowane jedynie jak rzecz, przedmiot rozrywki i zabawy (jakże często niezwykle okrutnej) czy też towar albo rentowny produkt hodowlany. Rozumność człowieka, w konsekwencji tych poglądów, łączy się z bezwzględnym panowaniem a nie opieką i odpowiedzialnością. Odwołując się do antropologii porównawczej czy do kognitywistyki winniśmy poszerzyć naszą wiedzę o zdolnościach poznawczych zwierząt, dostrzec w nich istoty obdarzone inteligencją, posiadające własne wartości, protokulturę. To wymaga odpowiedzi na pytanie czy dyskusja o umysłach zwierząt to naukowa ekstrawagancja czy doniosłe pole badań nauk szczegółowych i filozofii. Wnikliwa analiza języka, który stosujemy może być również polem do dyskusji o tym jaki jest nasz rzeczywisty obraz zwierząt i jak ten obraz mógłby się zmieniać w zależności od form i słów

używanych . Realizując temat konferencji będziemy tak naszkicowane myślenie o zwierzętach łączyć z szeroko rozumianym myśleniem ekologicznym odwołującym się do idei zrównoważonego rozwoju. Będzie to próba kolejnego dialogu pomiędzy młodymi ludźmi myślącymi na wzór humanistyczny a myślącymi scjentystycznie, wykorzystującymi dane nauk szczegółowych. Ta swoista synergia pozwoli nam odpowiedzieć może na najważniejsze pytania: Czy człowiek nie jest skazany na dobro? Czy szkodząc innym istotom żywym nie szkodzi sobie?

Chcemy ogromnie podziękować Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM - organizatorowi Młodzieżowego Konferencji Ekofilozoficznej - za zaproszenie i umożliwienie nam wzięcia udziału w ów konferencji. Nasza wolontariuszka, która reprezentowała fundację, miała okazję posłuchać niezwykle ciekawych wypracowań młodzieży i studentów, a także opowiedzieć krótko o idei Tęczowego Mostu oraz jak samotne są tam zwierzaki, które umierają w schroniskach, bez właścicieli.

Raz jeszcze ogromnie dziękujemy i mamy nadzieję, że więcej uczelni i szkół będzie podejmowało rozmowy i akcje, w których będzie mowa o dobru zwierząt.

Wniosek o kontynuację prac związanych z bukowskim przytuliskiem

akcja

09-06-2016

Jeden z radnych zgłosił wniosek w sprawie kontynuacji prac związanych z bukowskim przytuliskiem - bardzo dziękujemy. Liczymy że inicjatywa znajdzie zrozumienie wśród bukowskich Radnych.

14 czerwca - Buk - posiedzenie Komisji. Kto może tam z nami być!

akcja

08-06-2016

Zapraszamy wszystkich sympatyków przytuliska w Buku, miłośników psów - nie tylko mieszkających w tym mieście do udziału razem z nami w posiedzeniu:

- Komisji Budżetu i Oświaty

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych

które odbędzie się 14 czerwca o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1.

Na posiedzeniu jeden z Radnych, wspierający bukowskie przytulisko przygotowuje wnioski dotyczące podjęcia tematu przytuliska dla zwierząt i jego przebudowy.

"Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscu obecnie działającego przytuliska w Buku w celu przeprowadzenia głosowań".

BARDZO WAZNE JEST ABYŚMY ZAAKCENTOWALI WAGĘ TEGO TEMATU POPRZEZ LICZNY UDZIAŁ W POSIEDZENIU KOMISJI.

Jak tylko macie wolny czas, chcecie nam pomóc - to poza podpisaniem petycji, o co nadal prosimy, spotkajcie się z nami w Buku 14 czerwca o 17.00.

Razem możemy znacznie więcej.

"Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscu obecnie działającego przytuliska w Buku w celu przeprowadzenia głosowań:

Petycja w sprawie ratowania przytuliska w Buku - prosimy o podpis

akcja

05-06-2016

Jest już gotowa petycja w sprawie ratunku dla bukowskich psiaków - abyśmy nadal mogli je tak nazywać.

Prosimy - pomóżcie, podpsujcie petycję - one nie mają nikogo innego, tylko nas. Dajmy im szanse na to aby czekały na własne domy w bezpiecznym a przede wszystkim znanym, małym kameralnych przytulisku - schronisku.

http://www.petycjeonline.com/ratujmy_przytulisko_w_buku

Ratujmy przytulisko w Buku przed zamknięciem.

psy pies Argo psy

02-06-2016

Bieżący rok jest prawdopodobnie ostatnim rokiem funkcjonowania bukowskiego przytuliska dla zwierząt. Po prawie 20. latach działalności, setkach udanych adopcji, procesów leczenia, wielu godzin pracy wolontariuszy (również spoza gminy Buk), zbiórek przeprowadzanych w szkołach i przedszkolach, aukcji i zbiórek ogólnopolskich (między innymi dzięki naszej fundacji), odwiedzin dzieci z gminnych placówek oświatowych, radni z Komisji Budżetu i Oświaty stosunkiem głosów 7:1 dali burmistrzowi zielone światło do rozmów , mających na celu przeniesienie zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Zakładu Gospodarki Komunalnej do sporego, międzygminnego schroniska, co oznacza likwidację naszego przytuliska.

Animalia opiekowała się bukowskimi psiakami od 9 lat, a współpraca z opiekunem psów Pawłem układała się idealnie. Wielkie doświadczenie, zrozumienie i serce dla psów to podstawowe cechy człowieka który prawie 20 lat temu razem z nasza wolontariuszka iwona organizował przytulisko. Psiaki zdrowe, bezpieczne, socjalizowane, doskonale poznane – każde z własnym imieniem i historią – były wizytówka tego miejsca.

Teraz z uwagi na pozorne oszczędności ich los ma się zmienić. Mimo, iż Fundacja zobowiązała się partycypować finansowo w przebudowie schroniska, tak aby spełniało standardy, dalej pomagać w leczeniu psiaków, sterylizacjach i adopcjach – ktos tam w Radzie Gminy podejmuje tak potworne decyzje.

Model schronisk skupiających większą liczbę zwierząt jest przestarzały i jednocześnie nieefektywny, dlatego należy w miarę możliwości od niego odchodzić – jest nie tylko szkodliwy ze względów zdrowotnych, ale także finansowych wbrew pozorom i oczywiście obniża dobrostan skupionych tam zwierząt.

POMÓŻCIE NAM PRZEKONAĆ WŁADZE GMINY ABY ZWERYFIKOWAŁY SWOJĄ DECYZJĘ.

My nie wycofamy się z obietnic.

Piszcie maile do Burmistrza, do Rady Gminy, Radnych. Piszcie listy i petycje oraz komentarze do artykułu w lokalnej prasie.

http://bukowskilider.pl/2016/06/bukowskie-przytuli(...)

Jeśli macie jakieś pomysły, jak ratować bukowskie psy – piszcie nam o tym. Jesteśmy ich ostatnia szansą.

Wszystkich którzy maja pytania o nasze dotychczasowe działania i ich efektywność – proszę o ich zadawanie. Na wszystkie odpowiem.

PROSIMY WAS O POMOC – SAMI JESTESMY BEZSILNI!

Dni Puszczykowa – 17-19.06.2016 – ZAPRASZAMY

dni

30-05-2016

Zapraszamy wszystkich do Puszczykowa w weekend 17-19.05.2016r. Z okazji Dni Puszczykowa na terenie Centrum Animacji Sportu przy ul. Kościelnej 7 czeka na Państwa sporo atrakcji i dobra zabawa – wiemy to z doświadczenia.

Nasi najmłodsi mogą wziąć udział w szeregu zabaw i konkursów, dorośli – posłuchać koncertów, obejrzeć przedstawienia, potańczyć.

A miłośników zwierząt zapraszamy na stoisko Fundacji Animalia, na którym wolontariusze chętnie opowiedzą o zwierzakach czekających na domy, zaprezentują piękne rękodzieło, które można nabyć, pomagając tym samym bezdomnym psom i kotom.

Fundacja zaprasza w sobotę 18.05.2016 od 12.00 do 18.00.

Do zobaczenia!

Kejtrówka na Cytadeli oraz Latające Psy w Poznaniu – zakończone!

kej kej kej ke

19-05-2016

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w dniach 14-15 maja na poznańskiej Cytadeli! Ogromne podziękowania należą się również organizatorom imprezy - za zaproszenie dziękujemy Urzędowi Miasta Poznań!

Czynny udział w prowadzeniu schroniska brała nasza czworonożna adoptusia nakrapiana Kropka – na jednym ze zdjęć zapoznaje „koleżankę” z programem imprezy.

Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko a nasze wolontariuszki prowadziły zarówno w sobotę jak i w niedzielę konkurs na "Pomocnika Superbohatera" - gratulujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom konkursu - rosną nam prawdziwi Super Herosi!

PUCHACZ kocurek w ciężkim stanie

puchacz puchacz puchacz puchacz puchacz

11-05-2016

Puchacz,tak nazwali go ludzie którzy go dokarmiali, pojawił się kilkanaście miesięcy temu przerażony i nieufny... Skąd się wziął nie wiadomo, a jest piękny, albo może raczej był... Choroba, złe warunki, może pogryzienie w każdym razie państwo którzy dawali mu jeść zwrócili się do nas z prośbą o pomoc. Kotek trafił do Przychodnia Weterynaryjna "Na Polance" gdzie przeszedł operację i jest pod troskliwą opieką. Wiek oceniono na ok. 6 lat, rana była bardzo duża, wytworzyła się przetoka w kierunku szczęki, wszystko zainfekowane i zaropiałe, prawdopodobnie będzie wymagał kolejnej operacji, dodatkowo jeszcze jest wnętrem więc czeka go otwieranie brzuszka, aby mógł być wykastrowany, ale to gdy się podleczy...

Przy tym wszystkim kocurek jest miły, mruczący i przytulający się, wyniki krwi na szczęście są ok, testy fiv/felv ujemne.

Jak wiecie to dzięki Wam możliwe jest ratowanie takich biedaków, dlatego po raz koleny wraacamy się z prośbą o wpłaty dla Puchacza jego leczenie będzie jeszcze długie.

Konto bankowe:

Fundacja dla Zwierząt Animalia

PKO BP

53 1440 1286 0000 0000 0453 3704

Konto do wpłat zagranicznych:

Fundacja dla Zwierząt Animalia

SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL53144012860000000004533704

Możesz też przelać pieniądze na nasze konto PayPal

e-mail: fdz.animalia@wp.pl

z dopiskiem "Puchacz"

Kejtrówka - Poznań 14-15.05.2016

kej

10-05-2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli psiaków oraz ich miłośników jak co roku na KEJTRÓWKĘ, która odbędzie się na poznańskiej Cytadeli w dniach 14 i 15.05.2016r.

Nie zabraknie tak także naszej Fundacji – przyjdźcie do nas, pozmawiać, wziąć udział w konkursach i zabawach, pomóc bezdomnych zwierzętom, nabyć koszulki z psami, akcesoria dla psiaków. A może porozmawiać o adopcji?

Serdecznie zapraszamy na Cytadelę (polanka koło dzwonu).

A oto plan imprezy.

Ring główny

SOBOTA/NIEDZIELA

Od godz. Do godz. Co?

10:00 10:10 Rozpoczęcie imprezy

10:20 10:40 Coursing

10:50 11:20 Mistrz aportu - Nowa formuła

11:30 12:00 Posłuszeństwo na głowie

12:10 12:40 Frisbee z przeszkodami - mini disc golf

12:50 13:20 Szkółka Agility

13:30 14:00 Pokaz dyscyplin zaprzęgowych

14:10 14:40 Pokaz Agility

14:50 15:20 Dziecięce Agility

15:30 16:00 Ogłoszenie wyników konkursów mierzenia psów.

16:10 16:40 Kulawy piesek

16:50 17:20 Rally-O a OBI - prezentacja

17:30 18:00 Mistrz przywołania - wyścigi

Legenda:

Mistrz aportu W eliminacjach tradycyjnie liczyć się będzie odległość i czas. Finał zostanie rozegrany w nowej formule. Będzie polegał na zaaportowaniu piłki pływającej na wodzie oraz piłki zatopionej pod wodą.

Posłuszeństwo na głowie Trzymając woreczek na głowie trzeba będzie wykonywać kolejne i coraz trudniejsze komendy takie jak: głos, siad, podaj łapę itp, uważając aby woreczek nie spadł nam z głowy

Mini disc golf Pokonanie ściśle określonej trasy rzucając frisbee. Wygrywa ten kto pokona cały tor wykonując jak najmniejszą liczbę rzutów.

Dziecięce Agility Dzieci + tor przeszkód = Gwarancja doskonałej zabawy.

Kulawy piesek Konkurs dla zespołów dwuosobowych. Dwie osoby którym zostanie odebrana jedna noga poprzez przywiązanie jej do nogi partnera. A potem to już tylko wyścig na "trzech" nogach po aport i przyniesienie go na linie startu.

Mistrz przywołania Wyścigi równoległe polegające na jak najszybszym pokonaniu długości pola przez psa wołanego z drugiego końca przez jego właściciela.

Poza ringiem głównym:

1 Stowarzyszenie Zielona Grupa prowadzić będzie 10 różnych punktów animacyjnych dla dzieci, które znajdować się będą na polanie pod dzwonem. Będą to między innymi: szczudła, chusta klanzy, bieg ze skrzynką, slackline

2 Dla odważnych specjalny punkt widokowy postawi ekipa BLOKU HAUS - czyli dmuchana ściana wspinaczkowa

3 Mistrz selfie - coś dla aktywnych, konkursowy spacer po Cytadeli, udokumentowany zdjęciami na których chętnie obejrzymy wasze KEJTRY Każdy kto przedstawi komplet zdjęć dostanie upominek

4 W godzinach 10:00 do 15:00 zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie NAJ- KEJTER czyli:

1. Najdłuższy oraz najkrótszy pies widziany na Kejtrówce.

Mierzenie od końcówki ogona po czubek nosa. 2. Najwyższy oraz najniższy pies wyprowadzający swoich ludzi na spacer.

Mierzony po linii przednich łap do linii kłębu. 3. Najdłuższe oraz najkrótsze uszy psa.

Mierzenie od nasady do końca. Punktów pomiarowych poszukujcie na stanowiskach Fundacji działających na rzecz zwierząt Ogłoszenie wyników ok godz. 15:20 na ringu głównym

5 Malowanie dziecięcych twarzy.

6 Kącik rysunkowy - zabawy, konkursy, pod nadzorem animatora

7 Kamishibai (kami=papier, shibai=sztuka) : to wywodząca się z Japonii sztuka głośnego czytania i opowiadania dla dzieci.

Technika ta wykorzystuje kartonowe plansze z ilustracjami

oraz drewnianą skrzynię, która przypomina teatr marionetkowy – parawan.

Ilustracje opowiadają historie, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści. Bajek wysłuchać będzie można ok 11:45; 13:45; 15:45 w kąciku rysunkowym

8 Atrakcje niespodzianki na stoiskach naszych Partnerów między innymi: Poznańskiego Schroniska Dla Zwierząt, Fundacja Animalia, Klubu Psich Zaprzęgów Watacha Północy, Stowarzyszenia Sfora Husky

Poprzednia [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] Następna