e-mail: fdz.animalia@wp.pl 

Identyfikacja

Identyfikacja może mieć różne formy:

  • chipowanie polega na wszczepieniu czipa podskórnie w okolicach karku. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj Listę lekarzy weterynarii chipujących zwierzęta w danej gminie będziemy na bieżąco uzupełniać.
  • blaszka z numerem najczęściej stosowany sposób identyfikacji przez Urzędy Miasta/Gminy. Wydanie blaszki często jest związane z opłaceniem podatku od zwierzęcia.
  • adresówka (immiennik) może ją zastosować każdy; przyczepiana do obroży. Ma różną formę np. beczułki, koszt około 10 zł.
  • rodowodowy tatuaż

Z informacji uzyskanych od gmin dowiadujemy się, że chipowanie jest najrzadziej stosowaną formą identyfikacji.

Jednym z głównych powodów są koszty przeprowadzenia takiego programu; między innymi zakup czytników i wyposażenia w nie Straży Miejskiej, schronisk i innych jednostek. Koszt wczepienia chipu w niektórych gminach pokrywa Urząd Gminy, jednak w większości przypadków to właściciele płacą za wszczepienie chipu.

Jeśli chcesz aby twoja Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu PODAJ ŁAPĘ skontaktuj się z Polskim Towarzystwem rejestracji i identyfikacji zwierząt.