e-mail: fdz.animalia@wp.pl 

PayPal

Aby realizować swoje cele, nie prowadząc żadnej gospodarczej działalności, Fundacja potrzebuje pomocy i wsparcia. Prosimy o nie wszystkich, którym los naszych braci mniejszych nie jest obojętny.


Możesz pomóc przekazując nam dowolną kwotę poprzez system PayPal

E-mail na rzecz, którego można przekazać pomoc: fdz.animalia@wp.pl


W imieniu naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy!