e-mail: fdz.animalia@wp.pl 

Wsparcie

Aby realizować swoje cele, nie prowadząc żadnej gospodarczej działalności, Fundacja potrzebuje pomocy i wsparcia. Prosimy o nie wszystkich, którym los naszych braci mniejszych nie jest obojętny.

Każda forma pomocy będzie dla nas ogromnie ważna:

 • pomoc finansowa:
 • darowizny rzeczowe:
  • karma dla zwierząt - sucha oraz puszki
  • środki odrobaczające dla zwierząt i przeciw pchłom oraz leki
  • klatki - łapki i wystawowe
  • budy
  • kuwety, akcesoria dla zwierząt
 • wsparcie naszych działań na rzecz adopcji bezdomnych psów i kotów poprzez pomoc w rozlepianiu lub rozsyłaniu plakatów
 • adopcja bezdomnego zwierzęcia oraz samo reklamowanie zalet adopcji
 • propagowanie wśród otoczenia tematu sterylizacji i kastracji zwierząt
 • zaoferowanie domu tymczasowego
 • reagowanie na każde przejawy znęcania się nad zwierzętami i powiadamiania odpowiednich służb