e-mail: fdz.animalia@wp.pl 

Przyjaciele Fundacji

Fundacja Animalia ma wielu przyjaciół, którzy wspierają ją w codziennej działalności. Należą do nich:

  • Gabinety weterynaryjne otaczające naszych podopiecznych fachową i troskliwą opieką lekarską
  • Fundacje prozwierzęce o podobnym charakterze działania
  • Inne osoby i podmioty gospodarcze, którym bliskie są cele realizowane przez naszą Fundacje