e-mail: fdz.animalia@wp.pl 

Sprawozdania

Fundacja Animalia od 2009 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak każda OPP, zobowiązana jest do corocznego składania sprawozdania merytorycznego i finansowego ze swojej działalności.

Poniżej znajdują się sprawozdania z kolejnych lat:

Rok 2018

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Rok 2017

Sprawozdanie za rok 2017

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2016

Sprawozdanie za rok 2016

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2015

Sprawozdanie za rok 2015

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2014

Sprawozdanie za rok 2014

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2013

Sprawozdanie za rok 2013

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2012

Sprawozdanie za rok 2012

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2011

Sprawozdanie za rok 2011

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2010

Sprawozdanie za rok 2010

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2009

Sprawozdanie za rok 2009

Rachunek wyników

Bilans

Informacja dodatkowa

Rok 2008

Sprawozdanie za rok 2008