Poznań – rozpoczyna się akcja zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich na koszt miasta.

❗Ważny komunikat❗ Poznań. W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu w 2022 r. rozpoczyna się akcja finansowania przez Miasto zabiegów sterylizacji poznańskich psów i kotów właścicielskich. Zabiegi będą wykonywane w następujących zakładach weterynaryjnych:

🐾 Gabinet weterynaryjny „ANIMAL, z siedzibą przy ul. Nad Wierzbakiem 20/1 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9 – 20, w soboty w godz.: 9 – 15, kontakt: tel. 602 225 371, 61 840 12 62

🐾 Gabinet weterynaryjny VET – HELP, z siedzibą przy ul. Brzozowej 1 w Poznaniu, czynny: od poniedziałku do piątku w godz.: 11:00 – 19:00, w soboty w godz.: 09:00 – 14:00, kontakt: tel. 512 447 882

🐾 Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski, z siedzibą przy ul. Jugosłowiańskiej 13 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 21:00, w soboty w godz.: 9:00 – 17:00, kontakt: tel. 61 843 45 83

🐾 Przychodnia Weterynaryjna WETPUPIL B. Wartecki K. Śliwa s.c., z siedzibą przy ul. Roślinnej 1C w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 13:00 – 19:00, w soboty w godz.: 10:00 – 13:00, kontakt: tel. 669 003 212

Skorzystanie z oferty jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zaczipowania i zarejestrowania psa lub kota, w ramach finansowanej przez Miasto akcji nieodpłatnego znakowania i rejestracji zwierząt.

Wykonanie zabiegu zaczipowania jest możliwe również w ww. zakładach.

Lista zakładów weterynaryjnych, w których można oznakować nieodpłatnie swojego psa lub kota jest dostępna na stronie Schroniska dla zwierząt, w zakładce „Poznań dla zwierząt”.

Warunkiem skorzystania z zabiegu będzie umówienie telefonicznie terminu wizyty, wypełnienie na miejscu formularza wniosku o wykonanie zabiegu w ramach miejskiej akcji, w przypadku psa – okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz:

➡️ okazanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań poświadczającej rozliczanie w Poznaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w ostatnim roku rozliczeniowym przed datą skorzystania z usługi;

➡️ w przypadku braku posiadania Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań – podpisanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia oświadczenia o odprowadzeniu podatku dochodowego w Poznaniu oraz potwierdzenie rozliczenia odprowadzenia podatku dochodowego w Poznaniu poprzez okazanie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37, PIT-36 i PIT-40a), zawierającej adres zamieszkania wraz z:

➡️ potwierdzeniem złożenia zeznania do urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci albo

➡️ załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów albo

➡️ załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;

➡️ pobieranie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia świadczenia socjalnego, stanowiącego jedyne źródło dochodu – przed wykonaniem usługi właściciel lub opiekun będzie zobowiązany do okazania zaświadczenia o pobieraniu świadczeń socjalnych (np. Poznańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu);

➡️ studiowanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia na uczelni wyższej z terenu miasta Poznania – przed wykonaniem usługi właściciel lub opiekun będzie zobowiązany do okazania ważnej legitymacji uczelni wyższej z terenu miasta Poznania.

Miasto finansuje 100% kosztu przeprowadzonego zabiegu.

Akcja będzie prowadzona tak jak w poprzednich latach do wyczerpania puli.

Aktualności

10 sierpnia 2022
Podziękowania za pomoc dla naszych podopiecznych!
Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za wsparcie rzeczowe w postaci darów, finansowe w naszych zbiórkach oraz wpłatach na konto i podczas…
Czytaj więcej
26 lipca 2022
Podziękowania za wsparcie nas w akcji „Mruczek sam nie poprosi”!
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czas trwania akcji „Mruczek sam nie poprosi” zorganizowanej przez Psi Los Fundacja im. Joanny…
Czytaj więcej
30 czerwca 2022
Podziękowania za darowiznę dla naszych podopiecznych.
Jeszcze jest dobro na tym świecie! Słońcem na naszym niebie okazała się Omega System https://omegasystem.pl/! Każdy gest jest szansą na lepsze…
Czytaj więcej