O nas

Fundacja dla Zwierząt Animalia powstała w styczniu 2006 roku.

Wszyscy jej członkowie i wolontariusze pracują zawodowo, a w Fundacji działają w czasie wolnym i nieodpłatnie.

Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom towarzyszącym, czyli psom i kotom.

Fundacja nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i działa wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Fundacja Animalia od 2009 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.