O nas

Fundacja dla Zwierząt Animalia powstała w styczniu 2006 roku w Poznaniu.
Zgodnie ze statutem Zarząd i Rada Fundacji oraz wszyscy jej członkowie i wolontariusze pracują na rzecz Fundacji w czasie wolnym i bez wynagrodzenia.


Fundacja niesie pomoc skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom towarzyszącym, czyli psom i kotom.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i działa wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny.
Od 2009 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Działania i finanse Fundacji są transparentne.

Szczegółowe opisy naszych działań oraz wykaz wszystkich wpływów i wydatków są zawarte w sprawozdaniach finansowych i merytorycznych, które jako Organizacja Pożytku Publicznego mamy obowiązek sporządzać co roku, przedstawiać Krajowej Administracji Skarbowej, a także zamieszczać na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz naszej stronie internetowej.