Jak pomóc

Aby realizować swoje cele, nie prowadząc żadnej gospodarczej działalności, Fundacja potrzebuje pomocy i wsparcia. Prosimy o nie wszystkich, którym los naszych braci mniejszych nie jest obojętny.

Każda forma pomocy będzie dla nas ogromnie ważna: