e-mail: fdz.animalia@wp.pl 

Przekaż 1% podatku

Fundacja Animalia od 2009 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać jej 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby przekazać 1% podatku za 2015 rok Fundacji ANIMALIA, w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać:

  • w rubryce 124 nazwę: Fundacja dla Zwierząt Animalia
  • w rubryce 125 nr KRS: 0000248335
  • w rubryce 126 kwotę 1% podatku, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.