Ważny komunikat – Poznań !

Rozpoczyna się akcja finansowania przez Miasto zabiegów sterylizacji i kastracji poznańskich psów i kotów w 2020 r.

Uprawnieni do skorzystania z miejskiej oferty są właściciele zwierząt, którzy są mieszkańcami Poznania od co najmniej miesiąca.
Zabiegi będą wykonywane w następujących zakładach weterynaryjnych:

1. Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, z siedzibą na os. Władysława Jagiełły 33 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8 – 21, w soboty i niedziele w godz.: 9 – 17, kontakt: tel. 61 824 31 78, 603 191 663
2. Gabinet weterynaryjny „ANIMAL, z siedzibą przy ul. Nad Wierzbakiem 20/1 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9 – 20, w soboty w godz.: 9 – 15, kontakt: 602 225 371, 61 840 12 62
3. Gabinet weterynaryjny VET – HELP, z siedzibą przy ul. Brzozowej 1 w Poznaniu, czynny: od poniedziałku do piątku w godz.: 11:00 – 19:00, w soboty w godz.: 09:00 – 14:00, kontakt: tel. 512 447 882
4. Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski, z siedzibą przy ul. Jugosłowiańskiej 13 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 21:00, w soboty w godz.: 9:00 – 17:00, kontakt: tel. 61 843 45 83

Skorzystanie z oferty jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zaczipowania i zarejestrowania psa lub kota, w ramach finansowanej przez Miasto akcji nieodpłatnego znakowania i rejestracji zwierząt.
Wykonanie zabiegu zaczipowania jest możliwe również w ww. zakładach.

Lista zakładów weterynaryjnych, w których można oznakować nieodpłatnie swojego psa lub kota jest dostępna na stronie www. Schroniska dla zwierząt, w zakładce „Poznań dla zwierząt”, pod adresem:
>>> https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/#czipowanie-psow-i-kotow

Warunkiem skorzystania z zabiegu będzie umówienie telefonicznie terminu wizyty, wypełnienie na miejscu formularza wniosku o wykonanie zabiegu w ramach miejskiej akcji oraz udokumentowanie przez właściciela zwierzęcia uprawnienia do skorzystania z usługi, tj. zamieszkiwania na terenie Poznania, poprzez (alternatywnie):

1. potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały w Poznaniu odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym ( jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny);
2. potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Poznaniu w doręczonej kopii zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania o miejscu pobytu stałego lub czasowego w Poznaniu, w przypadku, gdy dowód osobisty zastał wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 31), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
3. potwierdzenie miejsca zamieszkania w Poznaniu w doręczonej kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającej adres zamieszkania wraz z:
potwierdzeniem założenia zeznania w drodze prezentaty urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci,
albo:
– załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
albo:
– załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;
wystawione na osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe, np. decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

Miasto finansuje 100% kosztu przeprowadzonego zabiegu.
Jeden właściciel może w ramach akcji wysterylizować lub wykastrować maksymalnie 2 swoje zwierzęta.

!!! UWAGA !!!
ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemiczną należy się liczyć z ograniczeniami w zakresie terminów świadczenia usług we współpracujących z Miastem zakładach, które będą o tym informować klientów telefonicznie oraz na swoich stronach internetowych.

STRONA URZĘDU:
>>>> https://uslugikomunalne.com.pl/sterylizacje-zwierzat-wlascicielskich

Aktualności

16 maja 2024
Pomocna dłoń od Darczyńców
Kolejny zaangażowany Darczyńca postanowił dołączyć do grona firm, które nas wspierają.Serdecznie dziękujemy i ślemy pozdrowienia Sklepowi ROYAL SHOP. Wspólnie możemy…
Czytaj więcej
24 kwietnia 2024
18-ste urodziny Fundacji dla zwierząt Animalia!
Kochani! Animalia kończy 18 lat!To już AŻ 18 lat pomagania zwierzętom!!! Bądźcie tego dnia z nami! Świętujmy razem! Zapraszamy wszystkich…
Czytaj więcej
12 lutego 2024
Masz niepotrzebne książki? Przekaż je nam i pomóż naszym podopiecznym!
Kochani! Planujemy kolejną edycję stacjonarnego bazarku różności na rzecz podopiecznych naszej fundacji i mamy do Was prośbę. Jeżeli macie książki,…
Czytaj więcej